Home pageZakelijke Verzekeringen

Er staat heel wat te gebeuren in zorgland de komend jaren. Vanaf 2006 valt het verschil tussen Ziekenfonds- en Ziektekostenverzekering weg. Er komt een Basisverzekering die voor iedereen gelijk zal zijn.

Het nieuwe zorgstelsel per 01-01-2006.

Algemeen:
Per 01-01-2006 is de Basisverzekering ingevoerd. De Basisverzekering is voor iedereen gelijk en voor iedereen verplicht. Voor deze verzekering wordt iedereen, ongeacht leeftijd of gezondheid, geaccepteerd. De dekking is ongeveer gelijk aan de dekking van de Ziekenfondsverzekering en StandaardPakketPolis. De verzekeringsdekking van de Basisverzekering kan uitgebreid worden met aanvullende verzekeringen. Voor deze aanvullende verzekeringen geldt voor een nieuwe verzekeraar geen acceptatieplicht.

Premie:
De premie voor de Basisverzekering bestaat uit twee delen:
* Nominale premie: deze is voor iedereen gelijk en dient u te betalen aan de verzekeraar.
Deze premie is ongeveer € 1.050,- per persoon per jaar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie.
* Inkomensafhankelijke bijdrage: 6,50% van het inkomen (maximaal over € 30.000,-) te
betalen door werkgever of uitkeringsinstantie. Zelfstandige ondernemers ontvangen een
aanslag van de Belastingdienst.
Voor Aanvullende verzekeringen is alleen Nominale premie verschuldigd. De hoogte hiervan verschilt per maatschappij en is afhankelijk van de samenstelling van de dekking.

Afhankelijk van de omvang van een bedrijf mag de verzekeraar een collectiviteitkorting verlenen die kan oplopen tot maximaal 10%.

Zorgtoeslag (inkomensafhankelijke compensatie op de premie van de Basisverzekering)
* Voor inkomens tot € 25.000,- voor alleenstaanden en tot € 40.000,- voor
meerpersoonshuishoudens.
* De maximale zorgtoeslag bedraagt € 420,- voor alleenstaanden en € 1.200,- voor
meerpersoonshuishoudens per jaar.

No-claimregeling:
Als in een verzekeringsjaar minder dan € 255,- per persoon (v.a. 18 jaar) aan zorgkosten wordt geclaimd dan wordt het verschil in april van het jaar daarop terugbetaald. Bezoeken aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg tellen niet mee voor de No-claim.

Eigen risico:
Voor de Basisverzekering geldt geen eigen risico. Wel kunnen er voor bepaalde onderdelen eigen bijdragen of maximale vergoedingen gelden. Verzekeraars mogen een vrijwillig eigen risico aanbieden dit kan variëren van
€ 100,- tot € 500,- en hiervoor een korting op de premie geven.

Soorten Basisverzekering:
* de Naturapolis: zorgverlening door zorgaanbieders waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten.
Verzekerden zijn hierdoor enigszins beperkt in de keuze van de zorgaanbieder maar betalen hiervoor in ruil
iets minder premie.
* de Restitutiepolis: verzekerde is vrij in keuze van de zorgaanbieder maar betaalt eerst zelf de factuur en krijgt
deze vervolgens vergoed van de verzekeraar. Als een verzekeraar geen contract heeft met de gekozen
zorgaanbieder kan het zijn dat verzekerde het verschil tussen het tarief wat de verzekeraar en de zorgaanbieder
hanteert zelf moet betalen.

Terug naar Zakelijke Verzekeringen