Home pageZakelijke Verzekeringen

Elke werkgever krijgt bij ziekteverzuim te maken met de loondoorbetalingsplicht vanuit de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz). Op grond van de Wulbz moet u een zieke medewerker maximaal 104 weken lang tenminste 70% doorbetalen. Vanuit de CAO is er vaak de verplichting tot aanvulling van het inkomen. Veelal in het 1e jaar tot 100%, daarna tot een lager percentage. Ziekteverzuim leidt tot aanzienlijke financiële lasten. Met een Verzuimverzekering verzekert u die loonbetalingsverplichting. Daarnaast biedt deze verzekering een integrale aanpak van het ziekteverzuim door middel van ondersteuning vanuit een arbodienst en/of een reïntegratiebedrijf.
Terug naar Zakelijke Verzekeringen