Home pageZakelijke Verzekeringen

Pensioenen zijn in Nederland ingewikkeld geregeld. In principe heeft iedereen vanaf 65 jaar in Nederland recht op een AOW-pensioen. Heel vaak hebben zelfstandige ondernemers, voordat ze zelfstandig werden, in loondienst gewerkt en daar pensioen opgebouwd. Tot slot hebben velen nog zelf (aanvullende) pensioenvoorzieningen getroffen. Op uw pensioenleeftijd ontvangt u dus vaak van verschillende instanties een pensioenuitkering. Maar wat de verschillende pensioenuitkeringen nu precies aan besteedbaar inkomen opleveren, dat weet vrijwel niemand. Mensen die nog volop werken, staan daar zelden bij stil. Pensioen is toch iets van later…. De praktijk is dan ook dat net-gepensioneerden vaak ernstig teleurgesteld zijn over het bedrag dat zij na pensionering nog kunnen besteden. Na pensionering is een inkomensachteruitgang van 40% tot 50% heel “gewoon”.
Dankzij de huidige elektronische hulpmiddelen is het zeer goed mogelijk om al uw pensioenregelingen op een rij te zetten. Aan de hand hiervan kan een verantwoorde indicatie worden gegeven van wat uw besteedbaar inkomen na pensionering zal zijn. Nog te weinig mensen laten zo’n analyse maken. Ten onrechte vertrouwt men erop “dat het wel zal meevallen”. Misschien valt het inderdaad mee. Dat is dan fijn om te weten. Maar misschien valt het tegen. Anders dan de mensen die daar pas na hun pensionering achter komen, hebt u dan nog de gelegenheid om tijdig maatregelen te nemen. Zodat u inderdaad onbezorgd van uw oude dag kunt genieten. Als onafhankelijk adviseur willen wij voor u graag zo’n analyse maken. Zonder dat u dat iets kost. Aan de hand van deze analyse weet u dan wat u na uw pensionering globaal aan besteedbaar inkomen zult hebben.

De gehele premie geldt - als persoonlijke verplichting - als aftrekpost bij de aangifte van de Inkomstenbelasting. De fiscus neemt dus een aanzienlijk deel van de premie voor haar rekening.

Terug naar Zakelijke Verzekeringen