Home pageZakelijke Verzekeringen

Ondernemen is vooruitkijken. Het signaleren van kansen en bedreigingen tijdig onderkennen. Daarmee zorgt u ervoor dat uw bedrijf blijft draaien en succesvol wordt. Er zijn echter risico’s die u alleen door het sluiten van een verzekering af kunt dekken.

Onderstaand geven wij u een overzicht van de meest voorkomende verzekeringen voor ondernemers. Voor een korte omschrijving van de verzekering klikt u op de desbetreffende verzekering. Niet alle genoemde verzekeringen hoeven voor uw onderneming van toepassing te zijn. Het verzekeren van bedrijfsrisico’s is maatwerk. Op het contactformulier kunt u aangeven dat u een risicoanalyse wenst. Samen met u analyseren wij dan de risico’s en bieden daarna een verzekering op maat aan. Ook kunt u op het contactformulier aangeven dat u specifieke informatie wenst over één of meerdere bedrijfsverzekeringen.

Schadeverzekeringen voor de ondernemer
Als ondernemer heeft u een aantal bezittingen welke onmisbaar zijn bij uw bedrijfsuitoefening. Verlies door bijvoorbeeld brand zou rampzalig kunnen zijn voor uw onderneming.

De Motorrijtuigenverzekering

De Bedrijfsgebouwenverzekering

De Bedrijfsschadeverzekering

De Computerverzekering

De Elektronicaverzekering

De Glasverzekering

De Goederen-/inventarisverzekering

De Reconstructiekostenverzekering

De Eigen vervoersverzekeringAansprakelijkheid en recht
Voor bedrijven vormt schade die wordt toegebracht aan anderen een reëel risico. Via de aansprakelijkheidswetgeving kan de schadelijdende partij de financiële gevolgen van de schade op u verhalen. De bedragen die daarmee gemoeid zijn kunnen hoog oplopen. Ook moet er steeds vaker bij geschillen een beroep gedaan worden gedaan op juridische deskundigen om uw rechten te verdedigen of te verkrijgen.

De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

De Schadeverzekering voor bestuurder/werknemer

RechtsbijstandverzekeringInkomen & zekerheid
Er zijn een aantal dingen in het leven die niet van te voren zijn in te schatten. De positieve dingen zijn: heel lang leven en leuke dingen doen. Helaas zijn er ook de negatieve dingen zoals een ongeval krijgen en arbeidsongeschikt worden. In beide gevallen komt het toch weer op geld aan

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ongevallenverzekering

ANW-hiaatverzekering

PensioenverzekeringVerzekeringen voor ondernemingen met personeel
Het aantrekken en binnenhalen van personeel legt bij de ondernemer direct een aantal verantwoordelijkheden op de schouder. De meest in het oog springende is de verplichting om ziek personeel twee jaar lang door te betalen. Maar het kan ook zijn dat u personeel wilt belonen met een goede pensioenregeling.

Collectief Pensioen

Collectieve Ongevallenverzekering

Ziekteverzuimverzekering

Verzekeringen op gebied van de WIA (voorheen WAO)

ZorgverzekeringContactformulier Neem contact met mij op voor een afspraak voor: (u heeft hier de mogelijkheid om meerdere onderwerpen aan te vinken)
Bedrijfsnaam *
Contactpersoon
Functie Contactpersoon
Soort Bedrijf
Aantal personeelsleden
Adres
Postcode & Woonplaats
Telefoon
E-mail *
Opmerkingen
Ruimte voor opmerkingen