Home pageZakelijke Verzekeringen

Uw inventaris, goederenvoorraad en waardepapieren zijn niet alleen gevoelig voor beschadiging, diefstal is een minstens zo reëel gevaar. Preventie begint bij een goede brand- en inbraakbeveiliging, een inventarisverzekering dekt de schade wanneer er toch iets misgaat. De Goederen-/inventarisverzekering dekt schade als gevolg van brand, blikseminslag, storm, inbraak, diverse vormen van waterschade, gewelddadige beroving en afpersing. Geld en waardepapieren zijn standaard meeverzekerd tot meestal € 1.000,-. Grotere bedragen kunnen extra worden bijverzekerd.
Indien de bedrijfsruimte door u wordt gehuurd, kunt u zaken die u voor eigen rekening aan het huurpand heeft laten aanbrengen (schilderwerk, installaties, etc.) meeverzekeren onder de “Huurdersbelangdekking”.

Terug naar Zakelijk Verzekeringen