Home pageZakelijke Verzekeringen

Uw computerapparatuur is even onmisbaar als kwetsbaar. Een kortsluiting is al voldoende om een belangrijk deel van het computernetwerk en daarmee de bedrijfsactiviteit stil te leggen. Bovendien zijn de kosten van herstel of vervanging van computers en softwarepakketten in veel gevallen nauwelijks te overzien. De Computerverzekering dekt vrijwel alle schade aan hardware en de dekking is op diverse manieren uit te breiden. Extra dekking is mogelijk voor o.a. transport, reconstructiekosten, software & data. Ook kunt u de huur van vervangende apparatuur meeverzekeren. In de meeste gevallen is er geen specificatie nodig van de verzekerde apparatuur en geldt er de eerste drie jaar een dekking op basis van nieuwwaarde.

Terug naar Zakelijk Verzekeringen