Home pageZakelijke Verzekeringen

De hele dag door heeft u contact met afnemers en leveranciers, u koopt goederen, vervoert spullen en levert diensten. Hoe goed u uw zaken ook regelt, bij alles wat u en uw werknemers doen kan er iets misgaan. En datzelfde geldt voor uw producten. Wanneer iemand daardoor schade of hinder ondervindt, kan er sprake zijn van een geschil. Dat is vervelend. Maar meer dan dat hoeft het niet te zijn. Aansprakelijkheidsclaims zijn al lang geen ‘Amerikaanse toestanden’ meer. In Nederland is het aantal schadeclaims de laatste jaren explosief gestegen. Reden genoeg voor een gedegen Aansprakelijkheidsverzekering die uw bedrijfsvermogen beschermt tegen aanspraken van derden.

De Aansprakelijkheidsverzekering keert uit wanneer uw bedrijf aansprakelijk is voor het beschadigen van andermans zaken of voor het toebrengen van letsel. Behalve productaansprakelijkheid is ook werkgeversaansprakelijkheid standaard meeverzekerd. Daarmee bent u dus ook verzekerd voor claims van uw eigen medewerkers.

Terug naar Zakelijke Verzekeringen