Home pageZakelijke Verzekeringen

De financiële en persoonlijke gevolgen van een (bedrijfs-)ongeval zijn groot. Een goede ongevallenverzekering kan in ieder geval op financieel gebied een hoop goed maken, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Daarnaast is het afsluiten van een ongevallenverzekering steeds vaker onderdeel van de CAO-afspraken. De Ongevallenverzekering biedt werknemers extra zekerheid, na overlijden of bij blijvende invaliditeit door een ongeval. De uitkering kan worden aangewend om de kosten te dekken van bijvoorbeeld aanpassingen in de eigen woning of om een extra financiële voorziening te treffen voor de nabestaanden.
Met deze verzekering kunnen ook (deels) de financiële gevolgen voor de werkgever worden opgevangen. Zoals een hogere WAO-premie door arbeidsongeschiktheid, of de kosten die een werkgever moet maken voor vervanging van de arbeidsongeschikte werknemer. De Ongevallenverzekering kan volledig worden afgestemd op de situatie en behoefte van de werkgever.

Terug naar Zakelijke Verzekeringen