Home pageZakelijke Verzekeringen

Een modern bedrijfspensioen moet tegenwoordig aan een aantal eisen voldoen. Uiteraard zijn er de wettelijke eisen maar belangrijker is de mogelijkheid voor uw personeel om het pensioen naar zijn of haar wensen aan te passen. Een goede pensioenregeling draagt bij aan een goed arbeidsklimaat en daarmee bindt u uw personeel aan het bedrijf. Binnen de pensioenregelingen zijn er door de werkgever keuzemogelijkheden te bieden aan de werknemers. Naast het gebruikelijke ouderdomspensioen kan gekozen worden voor een nabestaandenpensioen of wezenpensioen. Ook eventueel een verzekering tegen het ANW-hiaat en WAO-hiaat of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid horen tot de mogelijkheden. De meeste pensioenen zijn tegenwoordig gebaseerd op een beschikbare premie. Dit betekent voor u dat de pensioenregeling een goed beheersbare kostenpost is.

Terug naar Zakelijke Verzekeringen