Home pageZakelijke Verzekeringen

Na een schade kan het behoorlijk veel tijd kosten voordat de omzet van uw bedrijf weer op het oorspronkelijke peil is. Bij een grote brand duurt het vaak een jaar voordat een bedrijf weer volledig draait. U zult uw personeel graag willen behouden, ook al ligt uw bedrijf voor langere tijd stil. Uw vaste lasten zullen, zeker bij een gedeeltelijke schade, gewoon doorlopen. Ook wilt u het eigen inkomen en de winst veiligstellen. Een Bedrijfsschadeverzekering vergoedt dit alles als het bedrijf geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen als gevolg van een gedekte schade. Afhankelijk van de termijn die u kiest, verzekert u de verwachte brutowinst over het eerstkomende jaar of over de eerstkomende twee jaren. Deze verzekering dekt ook alle kosten die nodig zijn om uw bedrijf weer zo snel mogelijk operationeel en bereikbaar te krijgen.

Terug naar Zakelijk Verzekeringen