Home pageZakelijke Verzekeringen

Uw bedrijfsgebouw vertegenwoordigt een grote waarde. Niet alleen in geld, ook in termen van continuïteit: u heeft eenvoudigweg een pand nodig om uw onderneming te kunnen voeren.
Preventieve maatregelen als een brandbeveiligingssysteem bieden een goede bescherming tegen onheil van binnenuit. Tegen een storm of blikseminslag kunt u zicht echter nauwelijks wapenen.
De Bedrijfsgebouwenverzekering verzekert uw bedrijfspand voor schaden als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag en storm. Maar ook als uw pand beschadigd wordt door bijvoorbeeld een inbraak of aanrijding kan er een beroep op de verzekering worden gedaan.

Terug naar Zakelijk Verzekeringen