Home pageZakelijke Verzekeringen

Als u als zelfstandige door ziekte of een ongeval uw werk niet meer kan verrichten, heeft u geen inkomsten. In de meeste gevallen zal dit voor enkele weken nog niet zo erg zijn, maar als die periode te lang wordt dan ontstaan er al gauw problemen. Om u op dat moment van een inkomen te voorzien is er de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het doel van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering is het veilig stellen van uw inkomen als u door een ongeval of (langdurige) ziekte arbeidsongeschikt wordt. Gebruikelijk is om 70% van
het inkomen te verzekeren. Als maximum kan 80% van het inkomen worden aangehouden.
U kunt kiezen uit een verzekering uitsluitend voor het eerste jaar van ziekte (Rubriek A) daarnaast is er een verzekering die uitkeert vanaf het 2e jaar tot uw 65e verjaardag. (Rubriek B). Bij sommige beroepen ligt de eindleeftijd iets lager.

Bij de verzekeringsmaatschappijen gaat men uit van beroepsarbeidsongeschiktheid. Indien u dus uw beroep in verband met uw gezondheid niet kunt uitoefenen volgt er een uitkering.

Voor de acceptatie van deze verzekering is dient een gezondheidsverklaring te worden ingevuld en soms is een medische keuring noodzakelijk. De hieraan verbonden kosten zijn geheel voor rekening van de maatschappij.

De gehele premie geldt - als persoonlijke verplichting - als aftrekpost bij de aangifte van de Inkomstenbelasting. De fiscus neemt dus een aanzienlijk deel van de premie voor haar rekening.

Terug naar Zakelijke Verzekeringen