Home pageZakelijke Verzekeringen

Onder het ANW-hiaat wordt verstaan het verschil tussen de uitkering waarop nabestaanden recht hadden krachtens de (inmiddels vervallen) Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) en de huidige Algemene Nabestaandenwet (ANW). Als gevolg van de invoering van de ANW kunnen nabestaanden geconfronteerd worden met een zeer forse inkomstenterugval. De ANW legt de verantwoordelijkheid voor het treffen van een financiële nabestaandenvoorziening grotendeels bij personen zelf. Het inkomstenverschil kan worden voorkomen met een ANW-gat verzekering. Meestal wordt een dergelijke verzekering collectief via de werkgever afgesloten.

Terug naar Zakelijke Verzekeringen