Home pageAangesloten bij

Van der Wees Assurantiën is aangesloten bij onderstaande instanties:

BAE Groep

De BAE Groep is de organisatie voor de onafhankelijke verzekerings- en financieringsadviseur. Bij deze organisatie zijn circa 300 assurantietussenpersonen, verspreid over heel Nederland, aangesloten. Door deze samenwerking is het voor de aangesloten assurantiekantoren mogelijk om verzekeringen onder te brengen bij circa 100 verzekeringsmaatschappijen. Voor een verkort overzicht van de verzekeringsmaatschappijen verwijzen wij u naar de pagina Verzekeringsmaatschappijen.


GIDI

De Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) is, zoals het woord al zegt, een gedragscode. De code is bedoeld om de consument maximale waarborgen te bieden voor optimale dienstverlening door het intermediair. De GIDI is een marktbrede code die tot stand is gekomen op initiatief van het Verbond van Verzekeraars in Nederland, de Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars NBVA, de Nederlandse Vereniging van Assurantieadviseurs en financiële dienstverleners NVA met raadpleging van de Consumentenbond en met steun van het Ministerie van Financiën. Wie met de deelnemende verzekeraars wil blijven samenwerken en zich dus aan de GIDI conformeert, moeten voldoen aan de volgende drie eisen:

1. Het kantoor moet beschikken over een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
2. Het kantoor moet zijn aangesloten bij het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening
;
3. Het kantoor moet een zogenaamde Dienstverleningsdocument hanteren in contracten met relaties. Voor complexe producten (zoals bepaalde levensverzekeringen, pensioenverzekeringen en hypotheken) dienen wij u hiervan, voorafgaand aan onze dienstverlening, in het bezit te stellen.


Inmiddels zijn de bovengenoemde eisen opgenomen in de Wet financiële dienstverlening (Wfd) en in de Wet op het financiële toezicht (Wft) waardoor de Stichting Implementatie GIDI is opgeheven.

Algemene verordering gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet AVG in werking getreden. Ons privacybeleid sluit aan bij de nieuwe wetgeving. In ons Dienstverleningsdocument staat beschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en wat uw rechten zijn. Ons Dienstverleningsdocument kunt u vinden op onze website achter het tabblad Download formulieren.

Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening

De individuele verzekerde of direct belanghebbende, die een geschil heeft met een verzekeringsmaatschappij, assurantietussenpersoon en/of expertisebureau over de bemiddeling, totstandkoming of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst, kan terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Verzekeringnemers kunnen ook voor informatie, uitleg en advies in verband met een geschil zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ons inschrijfnummer bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is 300.003689.


Autoriteit FinanciŽle markten

Ingeschreven bij Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Ons vergunningnummer bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is 12006570.